dijous, 31 de gener del 2013

Curs d'iniciació a l'hípica 2013


“L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR” 
CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2013 
*PATROCINA: Consell d'Eivissa, Departament d’Esports i Joventut.
*GESTIÓ TÈCNICA: Delegació d’Hípica d’Eivissa i Formentera
*EDATS I NIVELL: De 8 a 16 anys, per al•lots i al•lotes no iniciats o sense nivell.
*LLOC DE L’ACTIVITAT: Quadres des Puig, Sr. Pepe “Puig”, tel.: 600059343. *DATES I HORARIS ACTIVITAT: Els diumenges 3, 10, 17, 24 de març i 7 d’abril de 2013, a elegir en dos torns, 1 de 70 places pel matí, de 10 a 13.00 hores, o un altre torn de 70 places, per la tarda, de 15 a 18.00 hores. *REQUISITS: INSCRIPCIONS LIMITADES FINS A UN MÀXIM DE 140 ALUMNES (2 GRUPS DE 70, a elegir, matí o tarda): 1) Butlletí d’inscripció,(no pagament), a l’email esportescolar@conselldeivissa.es, o al Consell directament, fins el 15 de febrer. 2) Només pels 140 primers inscrits per ordre d’arribada confirmats, resguard d’ingrés de 30 € a esportescolar@conselldeivissa.es, fins el 20 de febrer, especificant nom i llinatges de l’alumne. L’alumne que no hagi efectuat l’ingrés fins el 20 de febrer, perdrà la plaça a favor del següent alumne de la llista d’exclosos. NOTES IMPORTANTS: No s’efectuaran devolucions si no es segueixen estrictament aquests requisits. No s’inclou el transport. Els pares hauran de portar els seus fills/les seves filles al centre d’equitació, al torn de matí, a les 9.40 hores i recollir-los a les 13.00 hores. Al torn de tarda, portar-los a les 14.45 h., i recollir-los a les 18.00 h., amb puntualitat. *IMPORT CURSET: 30 € (inclou l’assegurança, classes, material i diploma). (Fer l’ingrés només quan s’hagi confirmat la plaça).
 *CONTINGUT: 5 dies de classe de muntar a cavall, equilibri, manejabilitat, trot, galopar, higiene del cavall, alimentació, anatomia del cavall, relació cavall-al•lot/a, un dia amb el veterinari, i el darrer dia, joc de la ferradura en busca del tresor, i exhibició de doma menorquina. (retallar per la línia de punts) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ NOM.....................LLINATGES...................…………..TELÈFON..............….E-MAIL………….….... EDAT......CURS............CENTRE ESCOLAR.....................................MATÍ ó TARDA...................... Pagament només pels 140 primers inscrits confirmats: Fins el 20 de febrer, resguard de pagament i el butlletí d’inscripció a esportescolar@conselldeivissa.es, o directament al Consell d’Eivissa, especificant nom i llinatges alumne i curset iniciació hípica 2013 Consell d’Eivissa. INFORMACIÓ: Departament d’Esports i Joventut, Consell d’Eivissa: Telèfon: 971-195451/49, extensió 1451/49, de 8.00 a 15.00 h. INGRÉS DE 30 € A SA NOSTRA. C/C 2051-0210-62-0093065123. FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS. CONCEPTE:CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2013 CONSELL D’EIVISSA. Data i signatura

dimarts, 15 de gener del 2013

Jugam a bàsquet.

Aquests darrers dies estam jugant a bàsquet a les classes d'educació física. Aquí us deixo un vídeo de l'ós Berni, que com sabeu practica quasi tots els esports. Atents al missatge del final del vídeo, molt interessant el que diu. Esper que us agradi.

dilluns, 14 de gener del 2013