dijous, 31 de gener del 2013

Curs d'iniciació a l'hípica 2013


“L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR” 
CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2013 
*PATROCINA: Consell d'Eivissa, Departament d’Esports i Joventut.
*GESTIÓ TÈCNICA: Delegació d’Hípica d’Eivissa i Formentera
*EDATS I NIVELL: De 8 a 16 anys, per al•lots i al•lotes no iniciats o sense nivell.
*LLOC DE L’ACTIVITAT: Quadres des Puig, Sr. Pepe “Puig”, tel.: 600059343. *DATES I HORARIS ACTIVITAT: Els diumenges 3, 10, 17, 24 de març i 7 d’abril de 2013, a elegir en dos torns, 1 de 70 places pel matí, de 10 a 13.00 hores, o un altre torn de 70 places, per la tarda, de 15 a 18.00 hores. *REQUISITS: INSCRIPCIONS LIMITADES FINS A UN MÀXIM DE 140 ALUMNES (2 GRUPS DE 70, a elegir, matí o tarda): 1) Butlletí d’inscripció,(no pagament), a l’email esportescolar@conselldeivissa.es, o al Consell directament, fins el 15 de febrer. 2) Només pels 140 primers inscrits per ordre d’arribada confirmats, resguard d’ingrés de 30 € a esportescolar@conselldeivissa.es, fins el 20 de febrer, especificant nom i llinatges de l’alumne. L’alumne que no hagi efectuat l’ingrés fins el 20 de febrer, perdrà la plaça a favor del següent alumne de la llista d’exclosos. NOTES IMPORTANTS: No s’efectuaran devolucions si no es segueixen estrictament aquests requisits. No s’inclou el transport. Els pares hauran de portar els seus fills/les seves filles al centre d’equitació, al torn de matí, a les 9.40 hores i recollir-los a les 13.00 hores. Al torn de tarda, portar-los a les 14.45 h., i recollir-los a les 18.00 h., amb puntualitat. *IMPORT CURSET: 30 € (inclou l’assegurança, classes, material i diploma). (Fer l’ingrés només quan s’hagi confirmat la plaça).
 *CONTINGUT: 5 dies de classe de muntar a cavall, equilibri, manejabilitat, trot, galopar, higiene del cavall, alimentació, anatomia del cavall, relació cavall-al•lot/a, un dia amb el veterinari, i el darrer dia, joc de la ferradura en busca del tresor, i exhibició de doma menorquina. (retallar per la línia de punts) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ NOM.....................LLINATGES...................…………..TELÈFON..............….E-MAIL………….….... EDAT......CURS............CENTRE ESCOLAR.....................................MATÍ ó TARDA...................... Pagament només pels 140 primers inscrits confirmats: Fins el 20 de febrer, resguard de pagament i el butlletí d’inscripció a esportescolar@conselldeivissa.es, o directament al Consell d’Eivissa, especificant nom i llinatges alumne i curset iniciació hípica 2013 Consell d’Eivissa. INFORMACIÓ: Departament d’Esports i Joventut, Consell d’Eivissa: Telèfon: 971-195451/49, extensió 1451/49, de 8.00 a 15.00 h. INGRÉS DE 30 € A SA NOSTRA. C/C 2051-0210-62-0093065123. FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS. CONCEPTE:CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2013 CONSELL D’EIVISSA. Data i signatura

4 comentaris: